Alla databaserA+ Education
Innehåll: Artiklar i fulltext inom pedagogik.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


ABI/INFORM Collection
Innehåll: Databas med fulltext inom ekonomi.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


Accounting & Tax Database
Innehåll: Redovisning och skatter.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas
Mer information »


Accounting, Tax & Banking Collection
Innehåll: Bank och finansområdet.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


ACM Digital Library
Innehåll: Informationsteknologi, datavetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Alex
Innehåll: Författarlexikon.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


American Chemical Society
Innehåll: E-tidskrifter inom kemi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Annual Reviews
Innehåll: Forskningsöversikter och artiklar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Arbline
Innehåll: Om arbetslivsfrågor.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Art & Architecture Source
Innehåll: Fulltextdatabas inom konst, mode, design och arkitektur.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


ARTbibliographies Modern
Innehåll: Modern och samtida konst.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Artikelsök
Innehåll: Allmän databas för artiklar ur svenska tidskrifter och tidningar.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)
Innehåll: Täcker ett flertal områden inom humaniora.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


arXiv
Innehåll: Fysik, matematik, datavetenskap, icke-linjär vetenskap, kvantitativ biologi och statistik.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


Asian Business Database
Innehåll: Ekonomi och handel i Asien.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


ASTM Compass
Innehåll: Standarder, böcker och tidskrifter inom teknik.
Typ: Fulltextdatabas, Standarder
Mer information »


Berkshire Encyclopedia of Sustainability
Innehåll: Uppslagsverk inom hållbar utveckling.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker, Fulltextdatabas
Mer information »


BIBSYS (UNIT)
Innehåll: Norges samkatalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Biological Science Database
Innehåll: Biologi och närstående ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Bloomsbury Applied Visual Arts
Innehåll: Resurs som ger visuell inspiration och praktiska råd inom bildkonst.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Bloomsbury Design Library
Innehåll: Textil och mode.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Bloomsbury Fashion Central
Innehåll: Mode, design, textil.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


BMJ Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Borås Stadsbibliotek
Innehåll: Böcker och andra medier.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


British Library
Innehåll: Över 150 miljoner poster böcker, tidskrifter, rapporter, kartor, föremål mm.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


British Library for Developement Studies
Innehåll: Om utveckling i u-länder.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


BURK-sök
Innehåll: Böcker, cd-skivor, kassetter, talböcker, videor, musiktryck, nätresurser, kartor m.m. Även lektörsomdömen.
Typ: Referensdatabas, bibliotekskatalog
Mer information »


Business Source Premier
Innehåll: E-tidskrifter inom ekonomi, finans, redovisning.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ChemSpider
Innehåll: Innehåller över 32 miljoner kemiska strukturer.
Typ: Referensdatabas, faktadatabas
Mer information »


Cinahl
Innehåll: Vård och omsorg, omvårdnad, hälso- och sjukvård mm.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Cite Seer
Innehåll: Artiklar mm inom datavetenskap och informatik, mycket i fulltext, citeringsfunktion.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Cochrane Library
Innehåll: Databas för medicin- och hälsovårdsspecialister.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Collection of Computer Science Bibliographies
Innehåll: Artiklar, konferens papers, rapporter och avhandlingar inom främst datavetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Computing Database
Innehåll: Täcker in dataområdet, drygt 350 tidskrifter i fulltext.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Criminal Justice Database
Innehåll: Forskning om brottslighet, dess orsaker och effekter, juridiska och sociala konsekvenser m.m.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


DagDok
Innehåll: FN-dokumentation.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Design and Applied Arts Index
Innehåll: Index till design och konsthantverk.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Det Kongelige Bibliotek
Innehåll: Danmarks nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


DiVA (Högskolan i Borås)
Innehåll: Söktjänst för publikationer utgivna av Högskolan i Borås.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DiVA (Portal)
Innehåll: Söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser från svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DOAJ
Innehåll: Ämnesövergripande vetenskapliga tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Drapers Online
Innehåll: Textil och mode. Du måste registrera dig första gången du använder tjänsten. Se instruktioner under Mer information.
Typ: Fulltextdatabar, E-tidskrifter
Mer information »


Ebook Central
Innehåll: Ebook Central innehåller e-böcker inom de flesta ämnesområden, såsom teknik och naturvetenskap, humaniora, hälsa och medicin, samhällsvetenskap, datorer och informationsteknologi m.fl.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


EBSCO eBook Collection
Innehåll: Ca 2000 e-böcker inom flera ämnen, t ex sociologi, statsvetenskap, biblioteks - och informationsvetenskap, informatik och medie - och kommunikationsvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Innehåll: Ämnesövergripande e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Elib
Innehåll: E-böcker inom skönlitteratur och facklitteratur på svenska.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


ELIN - Naturvårdsverkets katalog
Innehåll: Naturvårdsverkets bibliotekskatalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Emerald
Innehåll: Ämnesövergripande e-böcker och e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Enav (se SIS standarder)
Innehåll: Enav har övergått till SIS standarder.
Typ:
Mer information »


Encyclopedia of Library and Information Sciences
Innehåll: Uppslagsverk - längre artiklar i fulltext.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker
Mer information »


Encyclopedia of Social Media & Politics
Innehåll: Sociala media som en faktor för samhällsförändringar.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Encyclopedia of Textile Finishing
Innehåll: Uppslagsverk med termer från den textila processindustrin.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Encyclopædia Britannica
Innehåll: Brittiskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk, Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


ERIC (EBSCOhost)
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


ERIC (ProQuest)
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


ERIC Database
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Espacenet
Innehåll: Patentdatabas.
Typ: Patent
Mer information »


Ethnologue
Innehåll: Information om världens språk.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


EUR-lex
Innehåll: Lagstiftning inom EU.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


European Business Database
Innehåll: Affärs- och finansinformation i Europa.
Typ: Fulltext databas, E-tidskrifter
Mer information »


European Library
Innehåll: Sök i 48 europeiska nationalbibliotek samtidigt.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Europeana
Innehåll: Bilder, texter, ljud och video från kulturinstitutioner i Europa.
Typ: Bibliotekskatalog, Referensdatabas
Mer information »


FAR Online
Innehåll: Handelsrätt, skatter, redovisning och revision.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården
Innehåll: Författningar inom hälso- och sjukvård.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Gale eBooks
Innehåll: Gale eBooks är en plattform för e-böcker inom ämnen som teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap, miljö och historia.
Typ: Elektroniska böcker, uppslagsverk
Mer information »


Global Grant
Innehåll: Information om fonder och stipendier.
Typ: Fonder och stipendier
Mer information »


Google Book Search
Innehåll: Google Book Search är en söktjänst för böcker.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Google Maps
Innehåll: Kartor och karttjänster.
Typ: Kartor
Mer information »


Google Patents
Innehåll: Patentdatabas med patent främst från USA.
Typ: Patent
Mer information »


Google Scholar
Innehåll: Söker akademisk och vetenskaplig litteratur. Åtkomst till material via länken Fulltext@Högskolan Borås.
Typ: Sökmotorer
Mer information »


GUPEA
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser vid Göteborgs universitet.
Typ: Avhandlingar, uppsatser, fulltextdatabas
Mer information »


Health & Medical Collection
Innehåll: Hälsa, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Healthcare Administration Database
Innehåll: Fokus på administration inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas
Mer information »


Hoover's Company Profiles
Innehåll: Företagsinformation och affärsinformation.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


HS Talks - The Business and Management Collection
Innehåll: Inspelade föreläsningar inom företagsekonomi, ledarskap, redovisning och marknadsföring.
Typ: Föreläsningar
Mer information »


Idunn
Innehåll: Ett 60-tal vetenskapliga tidskrifter inom flera ämnesområden utgivna av Universitetsforlaget i Norge.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska tidskrifter
Mer information »


IEEExplore
Innehåll: Artiklar, konferensproceedings samt standarder företrädesvis i fulltext.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


IGI Global InfoSci Books
Innehåll: Referensböcker i fulltext.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Ingenta
Innehåll: Ämnesövergripande referensdatabas.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


International Bibliography of Art
Innehåll: Västerländsk konst.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


International Bibliography of the Social Sciences
Innehåll: Samhällsvetenskap med fokus på antropologi, ekonomi, politik och sociologi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


IOPscience
Innehåll: E-tidskrifter främst inom fysik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


IOS Press
Innehåll: E-tidskrifter inom teknik, naturvetenskap och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Japan Platform for Patent Information
Innehåll: Patentdatabas, främst Japan.
Typ: Patent
Mer information »


Journal Citation Reports
Innehåll: Jämför och värderar akademiska tidskrifter.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


JSTOR Sustainability
Innehåll: Ett brett utbud resurser inom hållbarhetsområdet.
Typ: Elektroniska böcker, E-tidskrifter
Mer information »


JUNO
Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer. Vid åtkomstproblem: prova att tömma cookies och cache och testa att ansluta igen.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Kartor - Lantmäteriet
Innehåll: Kartinformation över Sverige.
Typ: Kartor
Mer information »


Knovel
Innehåll: Knovel är en e-boksplattform med referensverk inom ingenjörsämnen.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Kringla
Innehåll: Information om Sveriges kulturmiljö.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


KulPol
Innehåll: Svensk kulturpolitisk forskning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Kungliga biblioteket
Innehåll: Sveriges nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Kvinnsam
Innehåll: Genusvetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Lagrummet
Innehåll: Svensk rättsinformation.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Landguiden
Innehåll: Information om länder i världen.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Lexin
Innehåll: Ordböcker på 15 språk.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Library & Information Science Abstracts (LISA)
Innehåll: Biblioteks- och informationsvetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Library of Congress
Innehåll: Amerikansk katalog innehållande över 160 miljoner poster.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Innehåll: Biblioteks- och informationsvetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


LIBRIS
Innehåll: Samkatalog för Sverige.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Mark Allen Health Care Journals
Innehåll: Tidskrifter inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mary Ann Liebert
Innehåll: Bioteknik, biomedicin och omvårdnad.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Material Connexion
Innehåll: Databas över olika typer av material
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Mediapoolen
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Mediearkivet (Retriever Research)
Innehåll: Artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter samt årsredovisningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Medline
Innehåll: Medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Nationalencyklopedin
Innehåll: Svenskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Nationell arkivdatabas
Innehåll: Information om samlingar i svenska arkiv.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Innehåll: Forskning om barn 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Nursing & Allied Health Database
Innehåll: Omvårdnad med angränsande ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nursing journals
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


O'Reilly E-books
Innehåll: E-böcker inom teknik och data.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


OECD iLibrary
Innehåll: E-böcker, rapporter och artiklar inom ekonomiskt samarbete och utveckling.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Ord.se (Norstedts)
Innehåll: Svensk-engelsk ordbok.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Ordböcker (Nationalencyclopedin)
Innehåll: Ordböcker.
Typ: Ordböcker
Mer information »


OTseeker
Innehåll: Databas om arbetsterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Oxford Scholarship Online
Innehåll: E-böcker inom hälsa och vård, psykologi, socialt arbete samt ekonomi.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


PEDro
Innehåll: Databas inom fysioterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress
Innehåll: Forskning om stress och trauma.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PressReader
Innehåll: Tidningar och tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, Tidningar
Mer information »


Primo
Innehåll: Primo är bibliotekets katalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Project Gutenberg
Innehåll: Project Gutenberg innehåller ca 58 000 verk där upphovsrätten gått ut.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Project MUSE
Innehåll: E-tidskrifter främst inom humaniora, konst och samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Projekt Runeberg
Innehåll: Projekt Runeberg innehåller äldre nordisk litteratur,drygt 5 000 titlar finns digitaliserade.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


ProQuest
Innehåll: Gränssnitt för ProQuest's databaser.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


ProQuest Central
Innehåll: Ämnesövergripande fulltextdatabas.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ProQuest Dissertations & Theses A&I
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser.
Typ: Avhandlingar
Mer information »


PsycARTICLES
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Psychology Database
Innehåll: Psykologi.
Typ: Fulltext databas, E-tidskrifter
Mer information »


PsycINFO
Innehåll: Psykologi, pedagogik, psykiatri och sociologi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PubMed
Innehåll: Medicin och vård.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PubMed Central
Innehåll: Över 2 200 e-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Reaxys
Innehåll: Kemi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences
Innehåll: Ett tvärvetenskapligt uppslagsverk med fokus på jorden och miljövetenskap.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker
Mer information »


Retriever Business
Innehåll: Företags- och affärsinformation samt årsredovisningar (klicka på fliken Business).
Typ: Faktadatabas
Mer information »


Riksarkivet SVAR
Innehåll: Söktjänst för Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser samt information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.
Typ: Arkiv
Mer information »


Riksdagen Dokument (Rixlex)
Innehåll: Riksdagstryck, lagar, förordningar mm från Sveriges Riksdag.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


Rikstermbanken
Innehåll: Definitioner av termer och begrepp inom ett stort antal ämnen.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Royal Society of Chemistry
Innehåll: Databas inom kemi och angränsande vetenskaper.
Typ: Elektroniska böcker, E-tidskrifter, Fulltextdatabas
Mer information »


SAGE Criminology & Criminal Justice
Innehåll: E-böcker, videos och mer inom polisvetenskap
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Knowledge
Innehåll: E-böcker och videos.
Typ: Fulltextdatabaser, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Research Methods
Innehåll: SAGE Research Methods är ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor.
Typ: Referensdatabas, Ordböcker
Mer information »


SCB
Innehåll: Sveriges statistiska databaser.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


Science Citation Index Expanded (Web of Science)
Innehåll: Naturvetenskap och teknik.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


ScienceDirect
Innehåll: E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SCImago Journal & Country Rank
Innehåll: Verktyg för analys av vetenskapliga indikatorer.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Sherpa Romeo
Innehåll: Information om förlag/tidskrifters copyright-regler.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


SIS standarder
Innehåll: Standarder från SIS (tidigare Enav).
Typ: Standarder
Mer information »


Social Sciences Citation Index Expanded (Web of Science)
Innehåll: Samhällsvetenskap och relaterade ämnen.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Social Services Abstracts
Innehåll: Socialt arbete, välfärd och samhällsutveckling.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Sociological Abstracts
Innehåll: Sociologi och angränsande ämnen.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


SpringerLink
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, medicin samt samhällsvetenskap och humaniora.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Statista
Innehåll: Internationell statistik- och marknadsdataplattform.
Typ: Faktadatabas, fulltextdatabas
Mer information »


SveMed+
Innehåll: Nordiskt material inom det medicinska området.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk Byggtjänst
Innehåll: AMA online, Bygginfo, Byggkatalogen, AFF, CoClass och Renoveringsinfo. Redan registrerad? Gå direkt till www.byggtjanst.se. För att registrera dig, se Mer information.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


Svensk historisk bibliografi
Innehåll: Svensk historia.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk MeSH
Innehåll: Kontrollerad vokabulär inom medicinområdet.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svensk Patentdatabas
Innehåll: Patentdatabas, främst Sverige.
Typ: Patent
Mer information »


Svensk-engelsk ordbok
Innehåll: Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av ord och begrepp av relevans för högre utbildning.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svenska Akademiens ordböcker
Innehåll: Ord i svenska språket.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svenska dagstidningar
Innehåll: Digitaliserade dagstidningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Svenskt biografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla personer.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla kvinnor som varit verksamma i Sverige.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


SwePub
Innehåll: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, Fulltextdatabas
Mer information »


Taylor & Francis e-books
Innehåll: E-böcker inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin och discipliner inom samhällsvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Taylor & Francis e-books: Criminology and Criminal Justice
Innehåll: E-böcker inom polisvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Taylor & Francis Online
Innehåll: Artiklar i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Teacher Reference Center
Innehåll: Pedagogik, lärande, utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Telecommunications Database
Innehåll: Tele- och datakommunikaton.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Textile Intelligence Portal
Innehåll: Företagsinformation om den globala fiber-, textil-, och klädindustrin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Textile Technology Complete
Innehåll: Textilteknologi.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


Ulrichsweb
Innehåll: Index till tidskrifter och tidningar.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Uppsatser.se
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


Uppsök
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


UR Access
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Vogue Archive
Innehåll: Mode och textil.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


WHOLIS
Innehåll: Hälso- och sjukvård mm.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Wiley Online Library
Innehåll: Artiklar i fulltext inom många ämnen, främst från tidskrifter men även från böcker.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Womens Wear Daily Archive
Innehåll: Mode och design.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


World Textiles
Innehåll: Textilteknologi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


WorldCat
Innehåll: Bibliotekskatalog med fler än 10.000 biblioteks samlingar.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Sidansvarig: Klaz Arvidson
Publiceringsdatum: 2021-03-30
Uppdaterad: 2021-03-30