Databaser efter ämne

Ämnesövergripande

Artikelsök
Innehåll: Allmän databas för artiklar ur svenska tidskrifter och tidningar.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


BIBSYS (UNIT)
Innehåll: Norges samkatalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Borås Stadsbibliotek
Innehåll: Böcker och andra medier.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


British Library
Innehåll: Över 150 miljoner poster böcker, tidskrifter, rapporter, kartor, föremål mm.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


BURK-sök
Innehåll: Böcker, cd-skivor, kassetter, talböcker, videor, musiktryck, nätresurser, kartor m.m. Även lektörsomdömen.
Typ: Referensdatabas, bibliotekskatalog
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Det Kongelige Bibliotek
Innehåll: Danmarks nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


DiVA (Högskolan i Borås)
Innehåll: Söktjänst för publikationer utgivna av Högskolan i Borås.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DiVA (Portal)
Innehåll: Söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser från svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DOAJ
Innehåll: Ämnesövergripande vetenskapliga tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Ebook Central
Innehåll: Ebook Central innehåller e-böcker inom de flesta ämnesområden, såsom teknik och naturvetenskap, humaniora, hälsa och medicin, samhällsvetenskap, datorer och informationsteknologi m.fl.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


EBSCO eBook Collection
Innehåll: Ca 2000 e-böcker inom flera ämnen, t ex sociologi, statsvetenskap, biblioteks - och informationsvetenskap, informatik och medie - och kommunikationsvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Innehåll: Ämnesövergripande e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Elib
Innehåll: E-böcker inom skönlitteratur och facklitteratur på svenska.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Emerald
Innehåll: Ämnesövergripande e-böcker och e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Encyclopædia Britannica
Innehåll: Brittiskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk, Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Espacenet
Innehåll: Patentdatabas.
Typ: Patent
Mer information »


European Library
Innehåll: Sök i 48 europeiska nationalbibliotek samtidigt.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Europeana
Innehåll: Bilder, texter, ljud och video från kulturinstitutioner i Europa.
Typ: Bibliotekskatalog, Referensdatabas
Mer information »


Gale eBooks
Innehåll: Gale eBooks är en plattform för e-böcker inom ämnen som teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap, miljö och historia.
Typ: Elektroniska böcker, uppslagsverk
Mer information »


Global Grant
Innehåll: Information om fonder och stipendier.
Typ: Fonder och stipendier
Mer information »


Google Book Search
Innehåll: Google Book Search är en söktjänst för böcker.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Google Maps
Innehåll: Kartor och karttjänster.
Typ: Kartor
Mer information »


Google Patents
Innehåll: Patentdatabas med patent främst från USA.
Typ: Patent
Mer information »


Google Scholar
Innehåll: Söker akademisk och vetenskaplig litteratur. Åtkomst till material via länken Fulltext@Högskolan Borås.
Typ: Sökmotorer
Mer information »


GUPEA
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser vid Göteborgs universitet.
Typ: Avhandlingar, uppsatser, fulltextdatabas
Mer information »


Idunn
Innehåll: Ett 60-tal vetenskapliga tidskrifter inom flera ämnesområden utgivna av Universitetsforlaget i Norge.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska tidskrifter
Mer information »


IGI Global InfoSci Books
Innehåll: Referensböcker i fulltext.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Ingenta
Innehåll: Ämnesövergripande referensdatabas.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Japan Platform for Patent Information
Innehåll: Patentdatabas, främst Japan.
Typ: Patent
Mer information »


Journal Citation Reports
Innehåll: Jämför och värderar akademiska tidskrifter.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


JSTOR Sustainability
Innehåll: Ett brett utbud resurser inom hållbarhetsområdet.
Typ: Elektroniska böcker, E-tidskrifter
Mer information »


Kartor - Lantmäteriet
Innehåll: Kartinformation över Sverige.
Typ: Kartor
Mer information »


Kungliga biblioteket
Innehåll: Sveriges nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Library of Congress
Innehåll: Amerikansk katalog innehållande över 160 miljoner poster.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


LIBRIS
Innehåll: Samkatalog för Sverige.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Mediapoolen
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Mediearkivet (Retriever Research)
Innehåll: Artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter samt årsredovisningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nationalencyklopedin
Innehåll: Svenskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Nationell arkivdatabas
Innehåll: Information om samlingar i svenska arkiv.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Ordböcker (Nationalencyclopedin)
Innehåll: Ordböcker.
Typ: Ordböcker
Mer information »


PressReader
Innehåll: Tidningar och tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, Tidningar
Mer information »


Primo
Innehåll: Primo är bibliotekets katalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Project MUSE
Innehåll: E-tidskrifter främst inom humaniora, konst och samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ProQuest
Innehåll: Gränssnitt för ProQuest's databaser.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


ProQuest Central
Innehåll: Ämnesövergripande fulltextdatabas.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ProQuest Dissertations & Theses A&I
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser.
Typ: Avhandlingar
Mer information »


Riksarkivet SVAR
Innehåll: Söktjänst för Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser samt information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.
Typ: Arkiv
Mer information »


Rikstermbanken
Innehåll: Definitioner av termer och begrepp inom ett stort antal ämnen.
Typ: Ordböcker
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Research Methods
Innehåll: SAGE Research Methods är ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor.
Typ: Referensdatabas, Ordböcker
Mer information »


ScienceDirect
Innehåll: E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SCImago Journal & Country Rank
Innehåll: Verktyg för analys av vetenskapliga indikatorer.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Sherpa Romeo
Innehåll: Information om förlag/tidskrifters copyright-regler.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


SIS standarder
Innehåll: Standarder från SIS (tidigare Enav).
Typ: Standarder
Mer information »


Svensk Patentdatabas
Innehåll: Patentdatabas, främst Sverige.
Typ: Patent
Mer information »


Svenska dagstidningar
Innehåll: Digitaliserade dagstidningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


SwePub
Innehåll: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, Fulltextdatabas
Mer information »


Ulrichsweb
Innehåll: Index till tidskrifter och tidningar.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Uppsatser.se
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


Uppsök
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


UR Access
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Wiley Online Library
Innehåll: Artiklar i fulltext inom många ämnen, främst från tidskrifter men även från böcker.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


WorldCat
Innehåll: Bibliotekskatalog med fler än 10.000 biblioteks samlingar.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande

Sidansvarig: Klaz Arvidson
Publiceringsdatum: 2021-03-30
Uppdaterad: 2021-03-30