Databaser efter ämne

Vård och medicin

Annual Reviews
Innehåll: Forskningsöversikter och artiklar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


BMJ Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Cinahl
Innehåll: Vård och omsorg, omvårdnad, hälso- och sjukvård mm.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Cochrane Library
Innehåll: Databas för medicin- och hälsovårdsspecialister.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården
Innehåll: Författningar inom hälso- och sjukvård.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Health & Medical Collection
Innehåll: Hälsa, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Healthcare Administration Database
Innehåll: Fokus på administration inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas
Mer information »


IOS Press
Innehåll: E-tidskrifter inom teknik, naturvetenskap och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mark Allen Health Care Journals
Innehåll: Tidskrifter inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mary Ann Liebert
Innehåll: Bioteknik, biomedicin och omvårdnad.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Medline
Innehåll: Medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Nursing & Allied Health Database
Innehåll: Omvårdnad med angränsande ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nursing journals
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


OTseeker
Innehåll: Databas om arbetsterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Oxford Scholarship Online
Innehåll: E-böcker inom hälsa och vård, psykologi, socialt arbete samt ekonomi.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


PEDro
Innehåll: Databas inom fysioterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress
Innehåll: Forskning om stress och trauma.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PsycARTICLES
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


PsycINFO
Innehåll: Psykologi, pedagogik, psykiatri och sociologi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PubMed
Innehåll: Medicin och vård.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PubMed Central
Innehåll: Över 2 200 e-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


SveMed+
Innehåll: Nordiskt material inom det medicinska området.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk MeSH
Innehåll: Kontrollerad vokabulär inom medicinområdet.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Taylor & Francis e-books
Innehåll: E-böcker inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin och discipliner inom samhällsvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


WHOLIS
Innehåll: Hälso- och sjukvård mm.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande

Sidansvarig: Klaz Arvidson
Publiceringsdatum: 2021-03-30
Uppdaterad: 2021-03-30