Huvudmeny

Information om databas • Web of Science

  Ämne: Ämnesövergripande, Biblioteks- och informationsvetenskap, Data och informatik, Ekonomi, Geografi, Humaniora, Juridik, Miljö, Pedagogik, Samhällsvetenskap, Språk och litteratur, Teknik och naturvetenskap, Textil och mode, Vård och medicin
  Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
  Beskrivning: Portal för databaserna Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index, Medline, BIOSIS samt ytterligare några databaser.
  Typ: Citeringsdatabas
  « Tillbaka