Huvudmeny

Information om databas • Riksdagen Dokument (Rixlex)

  Ämne: Juridik och samhälle
  Innehåll: Riksdagstryck, lagar, förordningar mm från Sveriges Riksdag.
  Beskrivning: Innehåller riksdagstrycket, motioner, propositioner, betänkanden, interpellationer, protokoll, skrivelser mm. Lagar och förordningar med författningsregister. Material från kammaren och utskotten. Kommittédirektiv och kommittéberättelsen.
  Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
  « Tillbaka