Huvudmeny

Information om databas • Kringla

  Ämne: Humaniora
  Innehåll: Information om Sveriges kulturmiljö.
  Beskrivning: Sök i flera muséer, arkiv, register och Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska informationskällor. Kringla är en samsöks- eller metasöktjänst för kulturmiljöinformation. Information om till exempel fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och även fotografier och litteratur. Bland källorna märks Fornminnesinformationssystemet, Kulturmiljöbild, Bebyggelseregistret, Ritningsregistret.
  Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
  « Tillbaka