Information om databasKringla
Ämne: Humaniora
Innehåll: Information om Sveriges kulturmiljö.
Beskrivning: Sök i flera muséer, arkiv, register och Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska informationskällor. Kringla är en samsöks- eller metasöktjänst för kulturmiljöinformation. Information om till exempel fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och även fotografier och litteratur. Bland källorna märks Fornminnesinformationssystemet, Kulturmiljöbild, Bebyggelseregistret, Ritningsregistret.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
« Tillbaka


Sidansvarig: Klaz Arvidson
Publiceringsdatum: 2021-03-30
Uppdaterad: 2021-03-30