Huvudmeny

Information om databas • Byggdok

  Ämne: Teknik och naturvetenskap, Miljö
  Innehåll: Fastighet, bygg och miljö.
  Beskrivning: Byggdoks kunskapsbank Fastighet Bygg Miljö innehåller ca 268.000 poster från perioden 1966 - 2006. Innehållet består av främst svenskt och nordiskt material hämtat från facktidskrifter, branschtidningar, böcker och konferenspublikationer, forskningsrapporter, avhandlingar, föreskrifter, lagar och regler mm.
  Typ: Referensdatabas
  « Tillbaka