Huvudmeny

Information om databas • SCImago Journal & Country Rank

  Ämne: Ämnesövergripande
  Innehåll: Verktyg för analys av vetenskapliga indikatorer.
  Beskrivning: SCImago Journal & Citation Rank är en portal för analys av tidskrifters och länders vetenskapliga indikatorer. Data och information hämtas ur databasen Scopus.
  Typ: Citeringsdatabas
  « Tillbaka