Huvudmeny

Information om databas • Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

  Ämne: Humaniora
  Innehåll: Biografier över betydelsefulla kvinor som varit verksamma i Sverige.
  Beskrivning: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon innehåller 1000 levnadsteckningar över svenska och utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige. I lexikonet biograferas kvinnor som under olika tider och på varierande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen, såväl lokalt som nationellt och internationellt.
  Typ: Uppslagsverk
  « Tillbaka