Information om databasSvenskt kvinnobiografiskt lexikon
Ämne: Humaniora
Innehåll: Biografier över betydelsefulla kvinnor som varit verksamma i Sverige.
Beskrivning: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon innehåller 1000 levnadsteckningar över svenska och utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige. I lexikonet biograferas kvinnor som under olika tider och på varierande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen, såväl lokalt som nationellt och internationellt.
Typ: Uppslagsverk
« Tillbaka