Huvudmeny

Information om databas • Knovel

  Ämne: Teknik och naturvetenskap
  Innehåll: Knovel är en e-boksplattform med referensverk inom ingenjörsämnen.
  Beskrivning: Knovel är en e-boksplattform med referensverk inom alla ingenjörsämnen. På plattformen finns drygt 9 000 referensverk. Sökmöjligheterna är omfattande och det är också via en särskild sökfunktion möjligt att söka på kemiska ämnen samt fysikaliska egenskaper. Det finns även interaktiva verktyg för beräkningar och analyser av tabeller och diagram.
  Typ: Elektroniska böcker
  « Tillbaka