Huvudmeny

Information om databas • Journal Citation Reports

  Ämne: Ämnesövergripande
  Innehåll: Jämför och värderar akademiska tidskrifter.
  Beskrivning: JCR är ett redskap för att värdera och jämföra akademiska tidskrifter inom en mångfald ämnesområden. JCR täcker över 12 000 akademiska facktidskrifter utgivna av drygt 3 300 förläggare. Från dessa tar JCR sina citeringsdata
  Typ: Citeringsdatabas
  « Tillbaka