Huvudmeny

Information om databas • Svensk MeSH

  Ämne: Vård och medicin
  Innehåll: Kontrollerad vokabulär inom medicinområdet.
  Beskrivning: MeSH® är en allmänt spridd tesaurus som används till indexering av medicinska data. Den utvecklades ursprungligen för indexering av Medline. MeSH är en hierarkisk tesaurus. Detta innebär att termerna i vokabulären är organiserade i en trädstruktur
  Typ: Ordböcker
  « Tillbaka