Databaser efter typ

Citeringsdatabaser

Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)
Innehåll: Täcker ett flertal områden inom humaniora.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Cite Seer
Innehåll: Artiklar mm inom datavetenskap och informatik, mycket i fulltext, citeringsfunktion.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Journal Citation Reports
Innehåll: Jämför och värderar akademiska tidskrifter.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Science Citation Index Expanded (Web of Science)
Innehåll: Naturvetenskap och teknik.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


SCImago Journal & Country Rank
Innehåll: Verktyg för analys av vetenskapliga indikatorer.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Social Sciences Citation Index Expanded (Web of Science)
Innehåll: Samhällsvetenskap och relaterade ämnen.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Avhandlingar Bibliotekskataloger Citeringsdatabaser E-böcker E-tidskrifter Faktadatabaser Fonder och stipendier Fulltextdatabaser Föreläsningar Kartor Ordböcker Patent Referensdatabaser Standarder Sökmotorer Tidningar TV- och radioprogram Uppsatser Uppslagsverk

Sidansvarig: Klaz Arvidson
Publiceringsdatum: 2021-03-30
Uppdaterad: 2021-03-30