Databaser efter typ

Välj databas baserat på typ.

Avhandlingar Bibliotekskataloger Citeringsdatabaser E-böcker E-tidskrifter Faktadatabaser Fonder och stipendier Fulltextdatabaser Föreläsningar Kartor Ordböcker Patent Referensdatabaser Standarder Sökmotorer TV- och radioprogram Uppsatser Uppslagsverk

Vald databastyp - Fulltextdatabaser

A+ Education
Innehåll: Artiklar i fulltext inom pedagogik.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


ABI/INFORM Collection
Innehåll: Databas med fulltext inom ekonomi.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


Accounting & Tax Database
Innehåll: Redovisning och skatter.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas
Mer information »


Accounting, Tax & Banking Collection
Innehåll: Bank och finansområdet.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


ACM Digital Library
Innehåll: Informationsteknologi, datavetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


American Chemical Society
Innehåll: E-tidskrifter inom kemi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Annual Reviews
Innehåll: Forskningsöversikter och artiklar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Art & Architecture Source
Innehåll: Fulltextdatabas inom konst, mode, design och arkitektur.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


arXiv
Innehåll: Fysik, matematik, datavetenskap, icke-linjär vetenskap, kvantitativ biologi och statistik.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


Asian Business Database
Innehåll: Ekonomi och handel i Asien.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


ASTM Compass
Innehåll: Standarder, böcker och tidskrifter inom teknik.
Typ: Fulltextdatabas, Standarder
Mer information »


Berkshire Encyclopedia of Sustainability
Innehåll: Uppslagsverk inom hållbar utveckling.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker, Fulltextdatabas
Mer information »


Biological Science Database
Innehåll: Biologi och närstående ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Bloomsbury Applied Visual Arts
Innehåll: Resurs som ger visuell inspiration och praktiska råd inom bildkonst.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Bloomsbury Design Library
Innehåll: Textil och mode.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Bloomsbury Fashion Central
Innehåll: Mode, design, textil.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


BMJ Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Business Source Premier
Innehåll: E-tidskrifter inom ekonomi, finans, redovisning.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Computing Database
Innehåll: Täcker in dataområdet, drygt 350 tidskrifter i fulltext.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Criminal Justice Database
Innehåll: Forskning om brottslighet, dess orsaker och effekter, juridiska och sociala konsekvenser m.m.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


DOAJ
Innehåll: Ämnesövergripande vetenskapliga tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Innehåll: Ämnesövergripande e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Emerald
Innehåll: Ämnesövergripande e-böcker och e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Encyclopædia Britannica
Innehåll: Brittiskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk, Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


EUR-lex
Innehåll: Lagstiftning inom EU.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


FAR Online
Innehåll: Handelsrätt, skatter, redovisning och revision.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


GUPEA
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser vid Göteborgs universitet.
Typ: Avhandlingar, uppsatser, fulltextdatabas
Mer information »


Health & Medical Collection
Innehåll: Hälsa, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Healthcare Administration Database
Innehåll: Fokus på administration inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas
Mer information »


Idunn
Innehåll: Ett 60-tal vetenskapliga tidskrifter inom flera ämnesområden utgivna av Universitetsforlaget i Norge.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska tidskrifter
Mer information »


IEEExplore
Innehåll: Artiklar, konferensproceedings samt standarder företrädesvis i fulltext.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


IOPscience
Innehåll: E-tidskrifter främst inom fysik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


IOS Press
Innehåll: E-tidskrifter inom teknik, naturvetenskap och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


JUNO
Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer. Notera att domar från tingsrätter och förvaltningsrätter inte är tillgängliga.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Karnov (ersätts av JUNO)
Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, propositioner med mera.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Kringla
Innehåll: Information om Sveriges kulturmiljö.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


Landguiden
Innehåll: Information om länder i världen.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Mark Allen Health Care Journals
Innehåll: Tidskrifter inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mary Ann Liebert
Innehåll: Bioteknik, biomedicin och omvårdnad.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mediearkivet (Retriever Research)
Innehåll: Artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter samt årsredovisningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nursing & Allied Health Database
Innehåll: Omvårdnad med angränsande ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nursing journals
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


PressReader
Innehåll: Tidningar och tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, Tidningar
Mer information »


Project MUSE
Innehåll: E-tidskrifter främst inom humaniora, konst och samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ProQuest
Innehåll: Gränssnitt för ProQuest's databaser.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


ProQuest Central
Innehåll: Ämnesövergripande fulltextdatabas.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


PsycARTICLES
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


PubMed Central
Innehåll: Över 2 200 e-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Riksdagen Dokument (Rixlex)
Innehåll: Riksdagstryck, lagar, förordningar mm från Sveriges Riksdag.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


Royal Society of Chemistry
Innehåll: Databas inom kemi och angränsande vetenskaper.
Typ: Elektroniska böcker, E-tidskrifter, Fulltextdatabas
Mer information »


SAGE Criminology & Criminal Justice
Innehåll: E-böcker, videos och mer inom polisvetenskap
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Knowledge
Innehåll: E-böcker och videos.
Typ: Fulltextdatabaser, Elektroniska böcker
Mer information »


ScienceDirect
Innehåll: E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SpringerLink
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, medicin samt samhällsvetenskap och humaniora.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Statista
Innehåll: Internationell statistik- och marknadsdataplattform.
Typ: Faktadatabas, fulltextdatabas
Mer information »


Svenska dagstidningar
Innehåll: Digitaliserade dagstidningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


SwePub
Innehåll: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, Fulltextdatabas
Mer information »


Taylor & Francis Online
Innehåll: Artiklar i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Telecommunications Database
Innehåll: Tele- och datakommunikaton.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Textile Intelligence Portal
Innehåll: Företagsinformation om den globala fiber-, textil-, och klädindustrin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Textile Technology Complete
Innehåll: Textilteknologi.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


Uppsatser.se
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


Uppsök
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


Vogue Archive
Innehåll: Mode och textil.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Wiley Online Library
Innehåll: Artiklar i fulltext inom många ämnen, främst från tidskrifter men även från böcker.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Womens Wear Daily Archive
Innehåll: Mode och design.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Zeteo (ersätts av JUNO)
Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, lagkommentarer med mera.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »