Databaser efter typ

Välj databas baserat på typ.

Avhandlingar Bibliotekskataloger Citeringsdatabaser E-böcker E-tidskrifter Faktadatabaser Fonder och stipendier Fulltextdatabaser Föreläsningar Kartor Ordböcker Patent Referensdatabaser Standarder Sökmotorer TV- och radioprogram Uppsatser Uppslagsverk

Vald databastyp - Ordböcker

Lexin
Innehåll: Ordböcker på 15 språk.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Ord.se (Norstedts)
Innehåll: Svensk-engelsk ordbok.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Ordböcker (Nationalencyclopedin)
Innehåll: Ordböcker.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Rikstermbanken
Innehåll: Definitioner av termer och begrepp inom ett stort antal ämnen.
Typ: Ordböcker
Mer information »


SAGE Research Methods
Innehåll: SAGE Research Methods är ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor.
Typ: Referensdatabas, Ordböcker
Mer information »


Svensk MeSH
Innehåll: Kontrollerad vokabulär inom medicinområdet.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svensk-engelsk ordbok
Innehåll: Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av ord och begrepp av relevans för högre utbildning.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svenska Akademiens ordböcker
Innehåll: Ord i svenska språket.
Typ: Ordböcker
Mer information »