Databaser efter typ

Uppslagsverk

Berkshire Encyclopedia of Sustainability
Innehåll: Uppslagsverk inom hållbar utveckling.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker, Fulltextdatabas
Mer information »


Encyclopedia of Library and Information Sciences
Innehåll: Uppslagsverk - längre artiklar i fulltext.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker
Mer information »


Encyclopedia of Social Media & Politics
Innehåll: Sociala media som en faktor för samhällsförändringar.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Encyclopedia of Textile Finishing
Innehåll: Uppslagsverk med termer från den textila processindustrin.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Encyclopædia Britannica
Innehåll: Brittiskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk, Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Gale eBooks
Innehåll: Gale eBooks är en plattform för e-böcker inom ämnen som teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap, miljö och historia.
Typ: Elektroniska böcker, uppslagsverk
Mer information »


Nationalencyklopedin
Innehåll: Svenskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences
Innehåll: Ett tvärvetenskapligt uppslagsverk med fokus på jorden och miljövetenskap.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker
Mer information »


Svenskt biografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla personer.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla kvinnor som varit verksamma i Sverige.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Ulrichsweb
Innehåll: Index till tidskrifter och tidningar.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Gör ett nytt val

Avhandlingar Bibliotekskataloger Citeringsdatabaser E-böcker E-tidskrifter Faktadatabaser Fonder och stipendier Fulltextdatabaser Föreläsningar Kartor Ordböcker Patent Referensdatabaser Standarder Sökmotorer Tidningar TV- och radioprogram Uppsatser Uppslagsverk

Sidansvarig: Klaz Arvidson
Publiceringsdatum: 2021-03-30
Uppdaterad: 2021-03-30