Databaser efter ämne

Valt ämne - Biblioteks- och informationsvetenskap

ACM Digital Library
Innehåll: Informationsteknologi, datavetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Alex
Innehåll: Författarlexikon.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


BURK-sök
Innehåll: Böcker, cd-skivor, kassetter, talböcker, videor, musiktryck, nätresurser, kartor m.m. Även lektörsomdömen.
Typ: Referensdatabas, bibliotekskatalog
Mer information »


Encyclopedia of Library and Information Sciences
Innehåll: Uppslagsverk - längre artiklar i fulltext.
Typ: Uppslagsverk, Elektroniska böcker
Mer information »


Encyclopedia of Social Media & Politics
Innehåll: Sociala media som en faktor för samhällsförändringar.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


ERIC (EBSCOhost)
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


ERIC (ProQuest)
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


ERIC Database
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


KulPol
Innehåll: Svensk kulturpolitisk forskning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Library & Information Science Abstracts (LISA)
Innehåll: Biblioteks- och informationsvetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Innehåll: Biblioteks- och informationsvetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Nationell arkivdatabas
Innehåll: Information om samlingar i svenska arkiv.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande