Databaser efter ämne

Valt ämne - Ekonomi

ABI/INFORM Collection
Innehåll: Databas med fulltext inom ekonomi.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


Accounting & Tax Database
Innehåll: Redovisning och skatter.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas
Mer information »


Accounting, Tax & Banking Collection
Innehåll: Bank och finansområdet.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


Asian Business Database
Innehåll: Ekonomi och handel i Asien.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


Business Source Premier
Innehåll: E-tidskrifter inom ekonomi, finans, redovisning.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


European Business Database
Innehåll: Affärs- och finansinformation i Europa.
Typ: Fulltext databas, E-tidskrifter
Mer information »


FAR Online
Innehåll: Handelsrätt, skatter, redovisning och revision.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Hoover's Company Profiles
Innehåll: Företagsinformation och affärsinformation.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


HS Talks - The Business and Management Collection
Innehåll: Inspelade föreläsningar inom företagsekonomi, ledarskap, redovisning och marknadsföring.
Typ: Föreläsningar
Mer information »


Oxford Scholarship Online
Innehåll: E-böcker inom hälsa och vård, psykologi, socialt arbete samt ekonomi.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Retriever Business
Innehåll: Företags- och affärsinformation samt årsredovisningar (klicka på fliken Business).
Typ: Faktadatabas
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


SpringerLink
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, medicin samt samhällsvetenskap och humaniora.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Statista
Innehåll: Internationell statistik- och marknadsdataplattform.
Typ: Faktadatabas, fulltextdatabas
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande