Databaser efter ämne

Valt ämne - Ämnesövergripande

Artikelsök
Innehåll: Allmän databas för artiklar ur svenska tidskrifter och tidningar.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


BIBSYS (UNIT)
Innehåll: Norges samkatalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Borås Stadsbibliotek
Innehåll: Böcker och andra medier.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


British Library
Innehåll: Över 150 miljoner poster böcker, tidskrifter, rapporter, kartor, föremål mm.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


BURK-sök
Innehåll: Böcker, cd-skivor, kassetter, talböcker, videor, musiktryck, nätresurser, kartor m.m. Även lektörsomdömen.
Typ: Referensdatabas, bibliotekskatalog
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Det Kongelige Bibliotek
Innehåll: Danmarks nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


DiVA (Högskolan i Borås)
Innehåll: Söktjänst för publikationer utgivna av Högskolan i Borås.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DiVA (Portal)
Innehåll: Söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser från svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DOAJ
Innehåll: Ämnesövergripande vetenskapliga tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Ebook Central
Innehåll: Ebook Central innehåller e-böcker inom de flesta ämnesområden, såsom teknik och naturvetenskap, humaniora, hälsa och medicin, samhällsvetenskap, datorer och informationsteknologi m.fl.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


EBSCO eBook Collection
Innehåll: Ca 2000 e-böcker inom flera ämnen, t ex sociologi, statsvetenskap, biblioteks - och informationsvetenskap, informatik och medie - och kommunikationsvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Innehåll: Ämnesövergripande e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Elib
Innehåll: E-böcker inom skönlitteratur och facklitteratur på svenska.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Emerald
Innehåll: Ämnesövergripande e-böcker och e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Encyclopædia Britannica
Innehåll: Brittiskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk, Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Espacenet
Innehåll: Patentdatabas.
Typ: Patent
Mer information »


European Library
Innehåll: Sök i 48 europeiska nationalbibliotek samtidigt.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Europeana
Innehåll: Bilder, texter, ljud och video från kulturinstitutioner i Europa.
Typ: Bibliotekskatalog, Referensdatabas
Mer information »


Gale eBooks
Innehåll: Gale eBooks är en plattform för e-böcker inom ämnen som teknik, naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap, miljö och historia.
Typ: Elektroniska böcker, uppslagsverk
Mer information »


Global Grant
Innehåll: Information om fonder och stipendier.
Typ: Fonder och stipendier
Mer information »


Google Book Search
Innehåll: Google Book Search är en söktjänst för böcker.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Google Maps
Innehåll: Kartor och karttjänster.
Typ: Kartor
Mer information »


Google Patents
Innehåll: Patentdatabas med patent främst från USA.
Typ: Patent
Mer information »


Google Scholar
Innehåll: Söker akademisk och vetenskaplig litteratur. Åtkomst till material via länken Fulltext@Högskolan Borås.
Typ: Sökmotorer
Mer information »


GUPEA
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser vid Göteborgs universitet.
Typ: Avhandlingar, uppsatser, fulltextdatabas
Mer information »


Idunn
Innehåll: Ett 60-tal vetenskapliga tidskrifter inom flera ämnesområden utgivna av Universitetsforlaget i Norge.
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska tidskrifter
Mer information »


IGI Global InfoSci Books
Innehåll: Referensböcker i fulltext.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Ingenta
Innehåll: Ämnesövergripande referensdatabas.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Japan Platform for Patent Information
Innehåll: Patentdatabas, främst Japan.
Typ: Patent
Mer information »


Journal Citation Reports
Innehåll: Jämför och värderar akademiska tidskrifter.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Kartsök och ortnamn
Innehåll: Tjänsten Kartsök och ortnamn ger dig möjlighet att botanisera bland ortnamn, kartor och flygbilder.
Typ: Kartor
Mer information »


Kungliga biblioteket
Innehåll: Sveriges nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Library of Congress
Innehåll: Amerikansk katalog innehållande över 160 miljoner poster.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


LIBRIS
Innehåll: Samkatalog för Sverige.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Mediapoolen
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Mediearkivet (Retriever Research)
Innehåll: Artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter samt årsredovisningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nationalencyklopedin
Innehåll: Svenskt uppslagsverk.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Nationell arkivdatabas
Innehåll: Information om samlingar i svenska arkiv.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Ordböcker (Nationalencyclopedin)
Innehåll: Ordböcker.
Typ: Ordböcker
Mer information »


PressReader
Innehåll: Tidningar och tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, Tidningar
Mer information »


Primo
Innehåll: Primo är bibliotekets katalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Project MUSE
Innehåll: E-tidskrifter främst inom humaniora, konst och samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ProQuest
Innehåll: Gränssnitt för ProQuest's databaser.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


ProQuest Central
Innehåll: Ämnesövergripande fulltextdatabas.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ProQuest Dissertations & Theses A&I
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser.
Typ: Avhandlingar
Mer information »


Riksarkivet SVAR
Innehåll: Söktjänst för Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser samt information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.
Typ: Arkiv
Mer information »


Rikstermbanken
Innehåll: Definitioner av termer och begrepp inom ett stort antal ämnen.
Typ: Ordböcker
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Research Methods
Innehåll: SAGE Research Methods är ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor.
Typ: Referensdatabas, Ordböcker
Mer information »


ScienceDirect
Innehåll: E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SCImago Journal & Country Rank
Innehåll: Verktyg för analys av vetenskapliga indikatorer.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Sherpa Romeo
Innehåll: Information om förlag/tidskrifters copyright-regler.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


SIS standarder
Innehåll: Standarder från SIS (tidigare Enav).
Typ: Standarder
Mer information »


Svensk Patentdatabas
Innehåll: Patentdatabas, främst Sverige.
Typ: Patent
Mer information »


Svenska dagstidningar
Innehåll: Digitaliserade dagstidningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


SwePub
Innehåll: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, Fulltextdatabas
Mer information »


Ulrichsweb
Innehåll: Index till tidskrifter och tidningar.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Uppsatser.se
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


Uppsök
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


UR Access
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Wiley Online Library
Innehåll: Artiklar i fulltext inom många ämnen, främst från tidskrifter men även från böcker.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


WorldCat
Innehåll: Bibliotekskatalog med fler än 10.000 biblioteks samlingar.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande