Databaser efter ämne

Valt ämne - Juridik

Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Criminal Justice Database
Innehåll: Forskning om brottslighet, dess orsaker och effekter, juridiska och sociala konsekvenser m.m.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


EUR-lex
Innehåll: Lagstiftning inom EU.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


JUNO
Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer. Notera att domar från tingsrätter och förvaltningsrätter inte är tillgängliga.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Karnov (ersätts av JUNO)
Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, propositioner med mera.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Lagrummet
Innehåll: Svensk rättsinformation.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Riksdagen Dokument (Rixlex)
Innehåll: Riksdagstryck, lagar, förordningar mm från Sveriges Riksdag.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


SAGE Criminology & Criminal Justice
Innehåll: E-böcker, videos och mer inom polisvetenskap
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Zeteo (ersätts av JUNO)
Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, lagkommentarer med mera.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande