Databaser efter ämne

Valt ämne - Vård och medicin

Annual Reviews
Innehåll: Forskningsöversikter och artiklar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


BMJ Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Cinahl
Innehåll: Vård och omsorg, omvårdnad, hälso- och sjukvård mm.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Cochrane Library
Innehåll: Databas för medicin- och hälsovårdsspecialister.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården
Innehåll: Författningar inom hälso- och sjukvård. OBS! Ingen åtkomst utanför campus.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Health & Medical Collection
Innehåll: Hälsa, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Healthcare Administration Database
Innehåll: Fokus på administration inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, Referensdatabas
Mer information »


IOS Press
Innehåll: E-tidskrifter inom teknik, naturvetenskap och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mark Allen Health Care Journals
Innehåll: Tidskrifter inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mary Ann Liebert
Innehåll: Bioteknik, biomedicin och omvårdnad.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Medline
Innehåll: Medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Nursing & Allied Health Database
Innehåll: Omvårdnad med angränsande ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nursing journals
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


OTseeker
Innehåll: Databas om arbetsterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Oxford Scholarship Online
Innehåll: E-böcker inom hälsa och vård, psykologi, socialt arbete samt ekonomi.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


PEDro
Innehåll: Databas inom fysioterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress
Innehåll: Forskning om stress och trauma.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PsycARTICLES
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


PsycINFO
Innehåll: Psykologi, pedagogik, psykiatri och sociologi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PubMed
Innehåll: Medicin och vård.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PubMed Central
Innehåll: Över 2 200 e-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


SveMed+
Innehåll: Nordiskt material inom det medicinska området.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk MeSH
Innehåll: Kontrollerad vokabulär inom medicinområdet.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Taylor & Francis e-books
Innehåll: E-böcker inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin och discipliner inom samhällsvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


WHOLIS
Innehåll: Hälso- och sjukvård mm.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande