Databaser efter ämne

Valt ämne - Pedagogik, psykologi och sociologi

A+ Education
Innehåll: Artiklar i fulltext inom pedagogik.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


Annual Reviews
Innehåll: Forskningsöversikter och artiklar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Arbline
Innehåll: Om arbetslivsfrågor.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ERIC (EBSCOhost)
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


ERIC (ProQuest)
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


ERIC Database
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Kvinnsam
Innehåll: Genusvetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Mediapoolen
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
Innehåll: Forskning om barn 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Nursing journals
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


OECD iLibrary
Innehåll: E-böcker, rapporter och artiklar inom ekonomiskt samarbete och utveckling.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Oxford Scholarship Online
Innehåll: E-böcker inom hälsa och vård, psykologi, socialt arbete samt ekonomi.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


PsycARTICLES
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Psychology Database
Innehåll: Psykologi.
Typ: Fulltext databas, E-tidskrifter
Mer information »


PsycINFO
Innehåll: Psykologi, pedagogik, psykiatri och sociologi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Social Services Abstracts
Innehåll: Socialt arbete, välfärd och samhällsutvecklning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Sociological Abstracts
Innehåll: Sociologi och angränsande ämnen.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Teacher Reference Center
Innehåll: Pedagogik, lärande, utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


UR Access
Innehåll: TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
Typ: AV-media
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande