Databaser efter ämne

Valt ämne - Samhällsvetenskap

Annual Reviews
Innehåll: Forskningsöversikter och artiklar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


British Library for Developement Studies
Innehåll: Om utveckling i u-länder.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Criminal Justice Database
Innehåll: Forskning om brottslighet, dess orsaker och effekter, juridiska och sociala konsekvenser m.m.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


DagDok
Innehåll: FN-dokumentation.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


EUR-lex
Innehåll: Lagstiftning inom EU.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


Google Maps
Innehåll: Kartor och karttjänster.
Typ: Kartor
Mer information »


International Bibliography of the Social Sciences
Innehåll: Samhällsvetenskap med fokus på antropologi, ekonomi, politik och sociologi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


JUNO
Innehåll: Författningssamling, propositioner, förarbeten, rättsfall, domar och mer. Notera att domar från tingsrätter och förvaltningsrätter inte är tillgängliga.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Karnov (ersätts av JUNO)
Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, propositioner med mera.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Kartsök och ortnamn
Innehåll: Tjänsten Kartsök och ortnamn ger dig möjlighet att botanisera bland ortnamn, kartor och flygbilder.
Typ: Kartor
Mer information »


Lagrummet
Innehåll: Svensk rättsinformation.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Landguiden
Innehåll: Information om länder i världen.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


OECD iLibrary
Innehåll: E-böcker, rapporter och artiklar inom ekonomiskt samarbete och utveckling.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Riksdagen Dokument (Rixlex)
Innehåll: Riksdagstryck, lagar, förordningar mm från Sveriges Riksdag.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


SAGE Criminology & Criminal Justice
Innehåll: E-böcker, videos och mer inom polisvetenskap
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Knowledge
Innehåll: E-böcker och videos.
Typ: Fulltextdatabaser, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Research Methods
Innehåll: SAGE Research Methods är ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor.
Typ: Referensdatabas, Ordböcker
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Social Sciences Citation Index Expanded (Web of Science)
Innehåll: Samhällsvetenskap och relaterade ämnen.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Social Services Abstracts
Innehåll: Socialt arbete, välfärd och samhällsutvecklning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Sociological Abstracts
Innehåll: Sociologi och angränsande ämnen.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


SpringerLink
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, medicin samt samhällsvetenskap och humaniora.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Taylor & Francis e-books
Innehåll: E-böcker inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin och discipliner inom samhällsvetenskap.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Taylor & Francis Online
Innehåll: Artiklar i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Teacher Reference Center
Innehåll: Pedagogik, lärande, utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Web of Science
Innehåll: Teknik och naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, humaniora och konst.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Zeteo (ersätts av JUNO)
Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, lagkommentarer med mera.
Typ: Fulltextdatabas, Faktadatabas
Mer information »


Gör ett nytt val

Biblioteks- och informationsvetenskap Data och informatik Ekonomi Geografi Humaniora Juridik Miljö Pedagogik, psykologi och sociologi Polisvetenskap Samhällsvetenskap Språk och litteratur Statistik Teknik och naturvetenskap Textil och mode Vård och medicin Ämnesövergripande