Databaser A-Ö


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Visa alla

Databaser på S

SAGE Criminology & Criminal Justice
Innehåll: E-böcker, videos och mer inom polisvetenskap
Typ: Fulltextdatabas, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Knowledge
Innehåll: E-böcker och videos.
Typ: Fulltextdatabaser, Elektroniska böcker
Mer information »


SAGE Research Methods
Innehåll: SAGE Research Methods är ett metodbiblioteket med mer än 1 000 böcker, referensarbeten, tidskriftsartiklar och instruktionsvideor.
Typ: Referensdatabas, Ordböcker
Mer information »


SCB
Innehåll: Sveriges statistiska databaser.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


Science Citation Index Expanded (Web of Science)
Innehåll: Naturvetenskap och teknik.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


ScienceDirect
Innehåll: E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SCImago Journal & Country Rank
Innehåll: Verktyg för analys av vetenskapliga indikatorer.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Scopus
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, vård och medicin, samhällsvetenskap.
Typ: Referensdatabas, Citeringsdatabas
Mer information »


Sherpa Romeo
Innehåll: Information om förlag/tidskrifters copyright-regler.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


SIS standarder
Innehåll: Standarder från SIS (tidigare Enav).
Typ: Standarder
Mer information »


Social Sciences Citation Index Expanded (Web of Science)
Innehåll: Samhällsvetenskap och relaterade ämnen.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Social Services Abstracts
Innehåll: Socialt arbete, välfärd och samhällsutvecklning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Sociological Abstracts
Innehåll: Sociologi och angränsande ämnen.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


SpringerLink
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, medicin samt samhällsvetenskap och humaniora.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Statista
Innehåll: Internationell statistik- och marknadsdataplattform.
Typ: Faktadatabas, fulltextdatabas
Mer information »


SveMed+
Innehåll: Nordiskt material inom det medicinska området.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk Byggtjänst
Innehåll: AMA online, Bygginfo, Byggkatalogen, AFF, CoClass och Renoveringsinfo. Redan registrerad? Gå direkt till www.byggtjanst.se. För att registrera dig, se Mer information.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


Svensk historisk bibliografi
Innehåll: Svensk historia.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk MeSH
Innehåll: Kontrollerad vokabulär inom medicinområdet.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svensk Patentdatabas
Innehåll: Patentdatabas, främst Sverige.
Typ: Patent
Mer information »


Svensk-engelsk ordbok
Innehåll: Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av ord och begrepp av relevans för högre utbildning.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svenska Akademiens ordböcker
Innehåll: Ord i svenska språket.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svenska dagstidningar
Innehåll: Digitaliserade dagstidningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Svenskt biografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla personer.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla kvinnor som varit verksamma i Sverige.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


SwePub
Innehåll: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, Fulltextdatabas
Mer information »