Fria databaser

Lista över databaser med fri åtkomst.

Arbline
Innehåll: Om arbetslivsfrågor.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


arXiv
Innehåll: Fysik, matematik, datavetenskap, icke-linjär vetenskap, kvantitativ biologi och statistik.
Typ: Fulltextdatabas
Mer information »


BIBSYS (UNIT)
Innehåll: Norges samkatalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


BMJ Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Borås Stadsbibliotek
Innehåll: Böcker och andra medier.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


British Library
Innehåll: Över 150 miljoner poster böcker, tidskrifter, rapporter, kartor, föremål mm.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


British Library for Developement Studies
Innehåll: Om utveckling i u-länder.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ChemSpider
Innehåll: Innehåller över 32 miljoner kemiska strukturer.
Typ: Referensdatabas, faktadatabas
Mer information »


Cite Seer
Innehåll: Artiklar mm inom datavetenskap och informatik, mycket i fulltext, citeringsfunktion.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Collection of Computer Science Bibliographies
Innehåll: Artiklar, konferens papers, rapporter och avhandlingar inom främst datavetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


DagDok
Innehåll: FN-dokumentation.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Det Kongelige Bibliotek
Innehåll: Danmarks nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


DiVA (Högskolan i Borås)
Innehåll: Söktjänst för publikationer utgivna av Högskolan i Borås.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DiVA (Portal)
Innehåll: Söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser från svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, uppsatser
Mer information »


DOAJ
Innehåll: Ämnesövergripande vetenskapliga tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Innehåll: Ämnesövergripande e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ELIN - Naturvårdsverkets katalog
Innehåll: Naturvårdsverkets bibliotekskatalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


ERIC Database
Innehåll: Pedagogik, psykologi och utbildning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Espacenet
Innehåll: Patentdatabas.
Typ: Patent
Mer information »


Ethnologue
Innehåll: Information om världens språk.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


EUR-lex
Innehåll: Lagstiftning inom EU.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


European Library
Innehåll: Sök i 48 europeiska nationalbibliotek samtidigt.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Europeana
Innehåll: Bilder, texter, ljud och video från kulturinstitutioner i Europa.
Typ: Bibliotekskatalog, Referensdatabas
Mer information »


Google Book Search
Innehåll: Google Book Search är en söktjänst för böcker.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Google Maps
Innehåll: Kartor och karttjänster.
Typ: Kartor
Mer information »


Google Patents
Innehåll: Patentdatabas med patent främst från USA.
Typ: Patent
Mer information »


GUPEA
Innehåll: Avhandlingar och uppsatser vid Göteborgs universitet.
Typ: Avhandlingar, uppsatser, fulltextdatabas
Mer information »


Ingenta
Innehåll: Ämnesövergripande referensdatabas.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Japan Platform for Patent Information
Innehåll: Patentdatabas, främst Japan.
Typ: Patent
Mer information »


Kartsök och ortnamn
Innehåll: Tjänsten Kartsök och ortnamn ger dig möjlighet att botanisera bland ortnamn, kartor och flygbilder.
Typ: Kartor
Mer information »


Kringla
Innehåll: Information om Sveriges kulturmiljö.
Typ: Referensdatabas, Fulltextdatabas
Mer information »


KulPol
Innehåll: Svensk kulturpolitisk forskning.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Kungliga biblioteket
Innehåll: Sveriges nationalbibliotek.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Kvinnsam
Innehåll: Genusvetenskap.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Lagrummet
Innehåll: Svensk rättsinformation.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Lexin
Innehåll: Ordböcker på 15 språk.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Library of Congress
Innehåll: Amerikansk katalog innehållande över 160 miljoner poster.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


LIBRIS
Innehåll: Samkatalog för Sverige.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Nationell arkivdatabas
Innehåll: Information om samlingar i svenska arkiv.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Ord.se (Norstedts)
Innehåll: Svensk-engelsk ordbok.
Typ: Ordböcker
Mer information »


OTseeker
Innehåll: Databas om arbetsterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


PEDro
Innehåll: Databas inom fysioterapi.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Primo
Innehåll: Primo är bibliotekets katalog.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »


Project Gutenberg
Innehåll: Project Gutenberg innehåller ca 58 000 verk där upphovsrätten gått ut.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


Projekt Runeberg
Innehåll: Projekt Runeberg innehåller äldre nordisk litteratur,drygt 5 000 titlar finns digitaliserade.
Typ: Elektroniska böcker
Mer information »


PubMed Central
Innehåll: Över 2 200 e-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Riksdagen Dokument (Rixlex)
Innehåll: Riksdagstryck, lagar, förordningar mm från Sveriges Riksdag.
Typ: Fulltextdatabas, referensdatabas
Mer information »


Rikstermbanken
Innehåll: Definitioner av termer och begrepp inom ett stort antal ämnen.
Typ: Ordböcker
Mer information »


SCImago Journal & Country Rank
Innehåll: Verktyg för analys av vetenskapliga indikatorer.
Typ: Citeringsdatabas
Mer information »


Sherpa Romeo
Innehåll: Information om förlag/tidskrifters copyright-regler.
Typ: Faktadatabas
Mer information »


SveMed+
Innehåll: Nordiskt material inom det medicinska området.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk historisk bibliografi
Innehåll: Svensk historia.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


Svensk MeSH
Innehåll: Kontrollerad vokabulär inom medicinområdet.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svensk Patentdatabas
Innehåll: Patentdatabas, främst Sverige.
Typ: Patent
Mer information »


Svensk-engelsk ordbok
Innehåll: Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av ord och begrepp av relevans för högre utbildning.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svenska Akademiens ordböcker
Innehåll: Ord i svenska språket.
Typ: Ordböcker
Mer information »


Svenskt biografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla personer.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Innehåll: Biografier över betydelsefulla kvinnor som varit verksamma i Sverige.
Typ: Uppslagsverk
Mer information »


SwePub
Innehåll: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
Typ: Avhandlingar, Fulltextdatabas
Mer information »


Uppsatser.se
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


Uppsök
Innehåll: Uppsatser på a, b, c och d-nivå.
Typ: Uppsatser, Fulltextdatabas
Mer information »


WHOLIS
Innehåll: Hälso- och sjukvård mm.
Typ: Referensdatabas
Mer information »


WorldCat
Innehåll: Bibliotekskatalog med fler än 10.000 biblioteks samlingar.
Typ: Bibliotekskatalog
Mer information »