Information om databasTaylor & Francis Online
Ämne: Samhällsvetenskap, Humaniora, Naturvetenskap och teknik
Innehåll: Artiklar i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.
Beskrivning: Taylor & Francis Online innehåller cirka 2 300 tidskrifter med artiklar i fulltext främst inom områdena samhällsvetensakp, humaniora, naturvetenskap och teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
« Tillbaka