Information om databasGoogle Scholar
Ämne: Ämnesövergripande
Innehåll: Söker akademisk och vetenskaplig litteratur. Åtkomst till material via länken Fulltext@Högskolan Borås.
Beskrivning: Med Google Scholar kan du söka efter material av ademisk och vetenskaplig karaktär. I Google Scholar hittar du artiklar, böcker, avhandlingar, uppsatser, referat, citeringar, abstracts och annan vetenskaplig litteratur. I många fall finns länkar till artiklar i fulltext som biblioteket abonnerar på. De länkarna är märkta Fulltext@Högskolan Borås
Typ: Sökmotorer
« Tillbaka


Sidansvarig: Klaz Arvidson
Publiceringsdatum: 2021-03-30
Uppdaterad: 2021-03-30