Databaser efter typ

Vald databastyp - E-tidskrifter

ACM Digital Library
Innehåll: Informationsteknologi, datavetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


American Chemical Society
Innehåll: E-tidskrifter inom kemi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Annual Reviews
Innehåll: Forskningsöversikter och artiklar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Biological Science Database
Innehåll: Biologi och närstående ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


BMJ Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Business Source Premier
Innehåll: E-tidskrifter inom ekonomi, finans, redovisning.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Campbell Systematic Reviews
Innehåll: Systematiska forskningsöversikter inom samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Computing Database
Innehåll: Täcker in dataområdet, drygt 350 tidskrifter i fulltext.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


DOAJ
Innehåll: Ämnesövergripande vetenskapliga tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Drapers Online
Innehåll: Textil och mode. Du måste registrera dig första gången du använder tjänsten. Se instruktioner under Mer information.
Typ: Fulltextdatabar, E-tidskrifter
Mer information »


Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Innehåll: Ämnesövergripande e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Emerald
Innehåll: Ämnesövergripande e-böcker och e-tidskrifter.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


European Business Database
Innehåll: Affärs- och finansinformation i Europa.
Typ: Fulltext databas, E-tidskrifter
Mer information »


Health & Medical Collection
Innehåll: Hälsa, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


IEEExplore
Innehåll: Artiklar, konferensproceedings samt standarder företrädesvis i fulltext.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


IOPscience
Innehåll: E-tidskrifter främst inom fysik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


IOS Press
Innehåll: E-tidskrifter inom teknik, naturvetenskap och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mark Allen Health Care Journals
Innehåll: Tidskrifter inom hälso- och sjukvård.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mary Ann Liebert
Innehåll: Bioteknik, biomedicin och omvårdnad.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Mediearkivet (Retriever Research)
Innehåll: Artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter samt årsredovisningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nursing & Allied Health Database
Innehåll: Omvårdnad med angränsande ämnen.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Nursing journals
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi, vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Project MUSE
Innehåll: E-tidskrifter främst inom humaniora, konst och samhällsvetenskap.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


ProQuest Central
Innehåll: Ämnesövergripande fulltextdatabas.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


PsycARTICLES
Innehåll: E-tidskrifter inom psykologi.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Psychology Database
Innehåll: Psykologi.
Typ: Fulltext databas, E-tidskrifter
Mer information »


PubMed Central
Innehåll: Över 2 200 e-tidskrifter inom vård och medicin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Royal Society of Chemistry
Innehåll: Databas inom kemi och angränsande vetenskaper.
Typ: Elektroniska böcker, E-tidskrifter, Fulltextdatabas
Mer information »


SAGE Journals
Innehåll: E-tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, vård, teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


ScienceDirect
Innehåll: E-tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap mm.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


SpringerLink
Innehåll: Naturvetenskap, teknik, medicin samt samhällsvetenskap och humaniora.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Svenska dagstidningar
Innehåll: Digitaliserade dagstidningar.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Taylor & Francis Online
Innehåll: Artiklar i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Telecommunications Database
Innehåll: Tele- och datakommunikaton.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Textile Intelligence Portal
Innehåll: Företagsinformation om den globala fiber-, textil-, och klädindustrin.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Vogue Archive
Innehåll: Mode och textil.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Wiley Online Library
Innehåll: Artiklar i fulltext inom många ämnen, främst från tidskrifter men även från böcker.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter, Elektroniska böcker
Mer information »


Womens Wear Daily Archive
Innehåll: Mode och design.
Typ: Fulltextdatabas, E-tidskrifter
Mer information »


Gör ett nytt val

Avhandlingar Bibliotekskataloger Citeringsdatabaser E-böcker E-tidskrifter Faktadatabaser Fonder och stipendier Fulltextdatabaser Föreläsningar Kartor Ordböcker Patent Referensdatabaser Standarder Sökmotorer Tidningar TV- och radioprogram Uppsatser Uppslagsverk